״פולין רוקדת״
מחנה ריקודי עם ישראליים בפולין!!

למתחילים, בינייונים ומתקדמים!

עם מרקידים מישראל

יוני 2020