מחנה ריקודי עם ישראליים בפולין!!
למתחילים, בינייונים ומתקדמים!
15-17.06.2018