מחנה ריקודי עם ישראליים בפולין!!
!למתחילים, בינייונים ומתקדמים
15-17.06.2018