״פןלין רוקדת״
מחנה ריקודי עם ישראליים בפולין!!

למתחילים, בינייונים ומתקדמים!

עם מרקידים מישראל

יוני 2019

תראו את סרטון מ״פולין רוקדת״ 2017: