״פןלין רוקדת״
מחנה ריקודי עם ישראליים בפולין!!

למתחילים, בינייונים ומתקדמים!

עם: אורן אשכנזי, מיכאל ברזלי ועילי ספיאזק

15-17.06.2018

תראו את סרטון משנה שעברה: